MOBILNÍ LABORATOŘ TECHNIKY

Projekt Mobilní laboratoře techniky vznikl na základě zvyšujícího zájmu dětí, dospělých a základních škol, které se nachází v okolí Litoměřic a z důvodu problematické dopravní obslužnosti je pro ně velice obtížné nebo nemožné své žáky, nebo sebe dopravovat pravidelně či ve velkém počtu do prostor ITV.

Projekt si bere za příklad podobné projekty jak v USA, tak v Evropě. Velikou inspirací pro nás byl STE(A)M TRUCK z USA a Fujitsu Launch Mobile Makerspace pro studentské vzdělávání v USA, další inspirací je pro nás FryskLab z Nizozemí, i když je zaměřený jiným než technickým směrem.

V České republice chybí podpora technického zájmového vzdělávání a jeho propojení do primární oblasti vzdělávání. Projet Mobilní laboratoře techniky jsme konzultovali s kolegy z projektu FabLab Brno, kde je již mobilní laboratoř techniky v provozu, ale zaměřuje se na středoškolské studenty. My chceme, aby naše laboratoř byla vhodná pro všechny, prvotní zaměření bude především pro základní školy a případně školky. Rozvoj dětí, dospívajících, ale i dospělých je pro nás důležitý a věříme, že tento projekt přinese do našeho regionu nové poznatky a možnosti v rámci polytechnického vzdělávání.Institut technického vzdělávání, z.ú.

📍Sovova 480/2, Litoměřice 412 01

✉️ institut.tech.vzdelavani@gmail.com

📞 +420 606 645 618

IČO 07562837