SDÍLNA

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015728

Realizace projektu od 1.3.2020 do 31.8..2021 

REGIONÁLNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM

Rozjeďme společně SDÍLNU!

SDÍLNA je velká polytechnická řemeslná dílna otevřená veřejnosti - tedy Vám. Tvoříme místo, do kterého se lidé vrací tvořit a učit se novému. Místo, kde vypínáme zatěžkanou mysl i vyzvánění chytrého telefonu a společně budujeme prostor tvůrčí atmosféry. Přidejte se k nám! Málokdo ve městě má dostatek prostoru, materiálu, nářadí nebo znalostí pro své kreativní projekty. Kutilství tak v naší zemi pomalu, ale jistě zaniká. Proto jsme se rozhodli vybudovat komunitní dílnu SDÍLNU, určenou široké veřejnosti, ve které bude dostatek všeho pro každého, kdo chce tvořit.

 

"Sdílna" Litoměřice.

Cílem projektu je spojit lidi různých profesí, sociálního postavení, věku, znalostí a dovedností prostřednictvím nabídky aktivit komunitní dílny.

Komunitní DIY dílna bude prostorem k setkávání komunity a komunikace o společných tématech a problémech. Bude podporovat aktivizaci občanů, zvyšovat jejich informovanost a rozvíjet veřejný život komunity resp. zájem o veřejné dění kolem.

Chceme vytvořit místo, do kterého se budou lidé vracet tvořit a učit se novému. Místo, kde vypneme zatěžkanou mysl i vyzvánění svého chytrého telefonu a společně vybudujeme prostor tvůrčí atmosféry. Důležitým aspektem je zapojení členů komunity do provozu DIY dílny a společných projektů prospěšných širší veřejnosti.

Otevřená dílna ve stylu "oprav si sám". Bude otevřena řemeslná a šicí dílna kde si příchozí účastníci budou moci opravit, upravit či vyrobit věci a ošacení pro svou potřebu, tzn. ekonomické zajištění oblečení či drobných předmětů do domácnosti, podpora sociálně slabých osob/rodin, environmentální rozměr. Bude jim poskytnuta podpora a pomoc odborného pracovníka a zároveň bude prostor pomoci jeden druhému v dovednostech. Budeme podporovat sdílený um, já umím to a ne to, a mám kapacitu ti pomoci a druhý zas pomůže možná mně.

Otevřená dílna ve stylu "oprav si sám". Bude otevřena řemeslná a šicí dílna kde si příchozí účastníci budou moci opravit, upravit či vyrobit věci a ošacení pro svou potřebu, tzn. ekonomické zajištění oblečení či drobných předmětů do domácnosti, podpora sociálně slabých osob/rodin, environmentální rozměr. Bude jim poskytnuta podpora a pomoc odborného pracovníka a zároveň bude prostor pomoci jeden druhému v dovednostech. Budeme podporovat sdílený um, já umím to a ne to, a mám kapacitu ti pomoci a druhý zas pomůže možná mně.

Kdy.

Vždy jeden den v týdnu odpoledne nebo dle dohody. Začneme v okamžiku, kdy nám to dovolí současná omezení. 


Institut technického vzdělávání, z.ú.

📍Sovova 480/2, Litoměřice 412 01

✉️ institut.tech.vzdelavani@gmail.com

📞 +420 606 645 618

IČO 07562837