SDÍLNA

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015728

Realizace projektu od 1.3.2020 do 31.8..2021 

"Sdílna" Litoměřice.

Cílem projektu je spojit lidi různých profesí, sociálního postavení, věku, znalostí a dovedností prostřednictvím nabídky aktivit komunitní dílny.

Komunitní DIY dílna bude prostorem k setkávání komunity a komunikace o společných tématech a problémech. Bude podporovat aktivizaci občanů, zvyšovat jejich informovanost a rozvíjet veřejný život komunity resp. zájem o veřejné dění kolem.

Chceme vytvořit místo, do kterého se budou lidé vracet tvořit a učit se novému. Místo, kde vypneme zatěžkanou mysl i vyzvánění svého chytrého telefonu a společně vybudujeme prostor tvůrčí atmosféry. Důležitým aspektem je zapojení členů komunity do provozu DIY dílny a společných projektů prospěšných širší veřejnosti.

Otevřená dílna ve stylu "oprav si sám". Bude otevřena řemeslná a šicí dílna kde si příchozí účastníci budou moci opravit, upravit či vyrobit věci a ošacení pro svou potřebu, tzn. ekonomické zajištění oblečení či drobných předmětů do domácnosti, podpora sociálně slabých osob/rodin, environmentální rozměr. Bude jim poskytnuta podpora a pomoc odborného pracovníka a zároveň bude prostor pomoci jeden druhému v dovednostech. Budeme podporovat sdílený um, já umím to a ne to, a mám kapacitu ti pomoci a druhý zas pomůže možná mně.

Otevřená dílna ve stylu "oprav si sám". Bude otevřena řemeslná a šicí dílna kde si příchozí účastníci budou moci opravit, upravit či vyrobit věci a ošacení pro svou potřebu, tzn. ekonomické zajištění oblečení či drobných předmětů do domácnosti, podpora sociálně slabých osob/rodin, environmentální rozměr. Bude jim poskytnuta podpora a pomoc odborného pracovníka a zároveň bude prostor pomoci jeden druhému v dovednostech. Budeme podporovat sdílený um, já umím to a ne to, a mám kapacitu ti pomoci a druhý zas pomůže možná mně.

Kdy.

Vždy jeden den v týdnu odpoledne nebo dle dohody. Začneme v okamžiku, kdy nám to dovolí současná omezení. 


Institut technického vzdělávání, z.ú.

📍Sovova 480/2, Litoměřice 412 01

✉️ institut.tech.vzdelavani@gmail.com

📞 +420 606 645 618

IČO 07562837