2024 Mistrovství Evropy FAI F1E 

pro kluzáky pro volný let ve svahovém plachtění

19. – 23. srpna 2024

RANÁ, ČESKÁ REPUBLIKAORGANIZÁTOR A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Klub leteckých modelářů ČR ve spolupráci s Klubem leteckých modelářů p.s. 418 Litoměřice, Institut technického vzdělávání technického vzdělávání Litoměřice, město Litoměřice a obec Raná.

Ředitel soutěže: Mgr. Jiří Rudolf, Česká republika

Tajemník soutěže ME: Bc. Tomáš Vydra, Česká republika


Místo konání soutěže: letový areál vrchu Raná u Loun a okolí. 

Raná se nachází v severní části České republiky, nedaleko Loun.

Vzdálenost do Litoměřic: Praha 69 km, Brno 274 km, Ostrava 444 km, Rozvadov 230 km, Raná u Loun 34 km.Místo létání na vrchu Raná je Mekkou leteckých sportů s historií od roku 1932 v oblasti bezmotorového létání a motorového létání. V současnosti je významnou lokalitou pro paragliding modelářské letecké sporty.

Místo hostilo Světové poháry F1E v letech 2020, 2022, 2023.

Mistrovství světa a dva závody Světového poháru se budou konat na letištní ploše na kopci Raná, kde jsou dva protilehlé svahy orientovány jihovýchod - jihozápad a jihozápad - sever. Směr větru je pro závod v srpnu na obou svazích příznivý.

Očekávané povětrnostní podmínky dle dlouhodobých statistik: polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 27 až 31°C. Noční teploty 18 až 14°C. Vítr S o rychlosti 2 až 6 m/s.


Město Litoměřice bude startovním místem Mistrovství Evropy F1E 2024. V prostorách Institutu technického vzdělávání proběhne recepce modelů, briefingy vedoucích týmů a v prostorách litoměřického hradu, proběhne závěrečný ceremoniál ME a raut.

GPS hradu Litoměřice. 50,5364467N, 14,1298072E.E
KATEGORIE

POROTA FAI

Senioři F1E

Junioři F1E

GIEZENDANNER Emil, Switzerland

VOSEJPKA Jan,  Czech Republic

BORCHIA Antonio, Italy


PLÁN

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA ORGANIZÁTORA

18/8/2024 - neděle | Světový pohár "F1E Early I", nebo příjezd a ubytování

19/8/2024- pondělí | Slavnostní zahájení, registrace, kontrola modelu, školení, technické poradenství

20/8/2024 - úterý | Mistrovství Evropy juniorů F1E

21/08/2024 - středa | Seniorské mistrovství Evropy F1E

22/8/2024 - čtvrtek | Rezervace dne/výletu, osobní program

23/08/2024 - pátek | Slavnostní předání cen a banket

24.8.2024 - sobota | Světový pohár "F1E Early II", nebo odjezd.

Institut technického vzdělávání z. u

Sovova 480/2,

412 01 Litoměřice

Česká republika

Institut.tech.vzdelavani@gmail.com

Za organizační tým

Mgr. Jiří Rudolf


DALŠÍ ORGANIZÁTOŘI A SPONZOŘI


PRAVIDLA

Mistrovství bude probíhat podle:

- Sportovní předpisy FAI, vydání 2024, Všeobecná pravidla CIAM a svazek F1.

- Generální sekce FAI a Etický kodex FAI.

- Antidopingová pravidla FAI

- Disciplinární řád FAI


Antidopingové prohlášení:

Pokud soutěžící potřebuje kvůli zdravotnímu stavu použít některou z látek na seznamu zakázaných látek WADA, musí mít od FAI výjimku pro terapeutické použití.

www.wada-ama.org

Citát z antidopingových předpisů FAI: "Pokud pravidelně užíváte léky předepsané vaším lékařem a tento lék je na seznamu zakázaných látek WADA, musíte nechat svého lékaře vyplnit formulář zvaný TUE (terapeutická výjimka). Sportovci na mezinárodní úrovni musí formulář zaslat sekretariátu FAI, sportovci na národní úrovni jej musí zaslat své národní kontrole leteckých sportů".

Sportovní licence FAI: každý soutěžící a manažer týmu musí vlastnit sportovní licenci FAI platnou pro rok mistrovství. Tato licence musí být registrována v databázi licencí FAI.

Poznámka: Držitelé sportovní licence FAI mohou být požádáni, aby jako důkaz totožnosti předložili oficiální dokument s jejich fotografií a podpisem.

ÚŘEDNÍ JAZYK KOMUNIKACE: anglicky, česky


SLOŽENÍ NÁRODNÍHO TÝMU

Každý členský národní aeroklub/národní federace FAI-CIAM může přihlásit tým složený z:

- manažer týmu, asistent vedoucího týmu

- starší závodníci: maximálně 3 soutěžící nebo maximálně 4 soutěžící, pokud je alespoň jedna soutěžící žena;

- junioři (věkový limit 18 let v roce 2023): maximálně 3 soutěžící nebo maximálně 4 soutěžící, pokud je alespoň jedna soutěžící žena;

- podle Sportovního řádu FAI úřadující senior mistr světa

- podle Sportovních předpisů FAI úřadující juniorský mistr světa (s odkazem na Všeobecné pravidlo CIAM 2023; sekce C.5.1 a C.5.3. d);

- oficiální pomocníci, podporovatelé


KLASIFIKACE A OCENĚNÍ

Individuální klasifikace

Trofeje FAI

Senior jednotlivci: Europa Pokal 1984 AUT Trophy

Jednotlivci junior: Rhon Pokal poháru 2008

Medaile FAI a diplomy FAI budou uděleny závodníkům seniorů a juniorů na prvním, druhém a třetím místě. Všechny seniorky budou soutěžit o celkovou klasifikaci seniorek. Kromě toho existuje klasifikace seniorek. Medaile a diplomy FAI budou uděleny ženám na prvním, druhém a třetím místě pouze v případě, že soutěží šest (6) nebo více žen. Pokud je počet účastnic nižší než tento počet(šest), budou uděleny pouze diplomy FAI. Všechny juniorky budou soutěžit o ocelková klasifikacejuniorek. Medaile a diplomy FAI budou uděleny ženám na prvním, druhém a třetím místě pouze v případě, že soutěží šest (6) nebo více žen. Pokud je počet účastnic nižší než tento počet (šest), budou uděleny pouze diplomy FAI.

Úřadující mistr Evropy 2022 a úřadující juniorský mistr Evropy 2022…" (s výhradou souhlasu jeho NAC) k účasti na šampionátu v této třídě, bez ohledu na to, zda se kvalifikuje do národního týmu nebo ne. Pokud není členem národního týmu, nebude jeho skóre ani umístění zohledněno ve výsledcích týmu.

Klasifikace týmů

Medaile a diplomy FAI budou uděleny každému členovi (včetně prvních tří závodníků a vedoucího týmu) na prvním, druhém a třetím místě.

Další ocenění

Všechny týmy a závodníci bez ohledu na umístění obdrží pamětní plaketu mistrovství Evropy F1E 2024 (včetně prvních tří umístění a vedoucího týmu) družstev na prvním, druhém a třetím místě.

PROTESTY

VSTUPNÍ POPLATKY

Všechny protesty musí být podány písemně řediteli soutěže v místě soutěže a musí být doprovázeny zálohou 50 EUR. Záloha bude vrácena pouze v případě, že bude protest uznán.

.

310 € pro staršího závodníka, manažera týmu, asistenta manažera týmu

260 € na juniorského závodníka

60 € za podporovatele, pomocníka

Poznámka k poplatku: Startovné zahrnuje poplatek 10 CHF, který pořadatel zaplatí FAI za každého soutěžícího, manažera týmu a asistenta manažera týmu.


PODMÍNKY

Předběžnou přihlášku zašlete pořadatelům nejpozději do 1. dubna 2024. Finální přihlášku je nutné zaslat organizátorům nejpozději do 1. června 2024. Zároveň nejpozději do 1. července 2024 zašlete startovné pro vedoucího družstva, asistenta vedoucího družstva, seniory, juniorské závodníky, pomocníky, podporovatele na níže uvedený bankovní účet.

ČSOB Poštovní spořitelna

Název účtu INSTITUT TECHNICKEHO

Účet 286094056/0300

IBAN CZ5203000000000286094056

BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Zpráva Zadáte kód země, ME F1E 2024

Platby odeslané po 31. květnu podléhají sankci:

1.–15. července: 10 % pokuta

16. července – 1. srpna: 20 % pokuta

Za bankovní provizi odpovídá odesílatel.


STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Pořadatel ubytování nezajišťuje, ale v bulletinu č. 1 předloží návrhy možného ubytování v lokalitě Litoměřice. Stravování závodníků a členů realizačního týmu bude zajištěno v průběhu soutěžního dne /junior a senioři/ v ceně startovného, stravováním v místě závodu. Pro ostatní doprovod bude zajištěno občerstvení za poplatek.

Hostina: 50 EURO/senior; 40 EURO/junior. Platba bude provedena v hotovosti proti účtence nebo při platbě startovného bankovním převodem.

Možné ubytování


POJIŠTĚNÍ

Pořadatel zajistí pro všechny soutěžící pojištění odpovědnosti za modelové nehody se zraněním jiných osob a škodou na majetku. Před cestou se doporučuje uzavřít individuální zdravotní a cestovní pojištění.

Pro občany EU je zdravotní péče hrazena v rámci sociální péče po předložení formuláře EU 11 dostupného v zemi bydliště. Občané ze zemí mimo EU by si měli uzavřít vlastní zdravotní pojištění na pokrytí nemocenského a cestovního pojištění.

Pořadatelé nenesou odpovědnost za jakékoli OSOBNÍ zranění, ztrátu, krádež nebo poškození osob nebo majetku MIMO SOUTĚŽ. Pořadatelé hradí škody způsobené třetí osobou v průběhu soutěže.

.


VÍZOVÉ POŽADAVKY

Pro země, kde jsou žádána česká vstupní víza, je lze získat na českých ambasádách/konzulátech. Pro více informací kontaktujte české Ministerstvo zahraničních věcí.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/prehled_viz/index.html

Občané členských států EU nepotřebují vstupní vízum.


POŽADAVKY EASA UAV PRO CZ

Klub leteckých modelářů ČR se řídí Prováděcími opatřeními pro provoz od 1.1.2023.

Dostupné na: https://svazmodelaru.cz/klem/2023/01/01/provadeci-opatreni-pro-provoz-v-ramci-modelarskych-klubu-v-obdobi-1-ledna-2023/

Z toho uvádíme:

Členové Svazu modelářů ČR provozovat svá bezpilotní letadla o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 25 kg (dále jen modely letadel) na území České republiky za splnění následujících tří podmínek:

a) Provoz modelu letadla je možný v souladu se Sportovním řádem ČR veřejná pro modeláře leteckých modelářů Svazu modelářů České republiky, Modelářského klubu České republiky a/nebo Sportovního řádu CIAM FAI v platném znění,

b) Model letadla odpovídá Sportovnímu řádu České republiky pro modeláře letadel Svazu modelářů České republiky, Modelářského klubu České republiky a/nebo pravidlům FAI – Sportovnímu řádu CIAM FAI v platném znění,

c) Provoz modelu letadla je možný podle ustanovení leteckého předpisu L2, dodatku X s odkazem na bod 2. Rozsah, odstavec 2.1 a 2.2 a bod 7. Prostory ve znění ke dni podpisu tohoto prohlášení se skutečnost, že ostatní části Přílohy X jsou v souladu s odstavcem 2.1 uvedeného předpisu pro provoz modelů doporučenými postupy

.


REGISTRACE NÁRODNÍCH TÝMŮ

Při registraci musí vedoucí týmu předložit licenci FAI, aktualizovanou přihlášku (pokud jsou změny), státní vlajku (1m x 1,5m), státní hymnu na paměťové kartě a platební příkaz pouze v případě pozdní platby. Místo registrace bude upřesněno ve Věstníku č. 2.


Institut technického vzdělávání, z.ú.

📍Sovova 480/2, Litoměřice 412 01

✉️ institut.tech.vzdelavani@gmail.com

📞 +420 606 645 618

IČO 07562837